Guy Bilya Expert 3

Guy Bilya trenuje w Krav Maga odkąd skończył 8 lat, pod okiem Avi Moyala, jego obecny stopieńKrav Maga to Expert 3. Wygrał kilka razy zawody narodowe w latach 2004-2008. Służył w IDF w elitarnej jednostce ratowniczo-wydobywczej, specjalizującej się w ewakuowaniu żołnierzy i ludności cywilnej. Podczas swojej służby, wziął udział w niezliczonych operacjach, szturmując budynki i walcząc w bliskim dystansie według układanych prze, siebie scenariuszy, a także ekstrakcjach żołnierzy pod ostrzałem oraz samotnych wędrowców w niebezpiecznych rejonach. Po odejściu z wojska nauczał Krav Maga i przez dwa lata szkolił jako instruktor strzelania w „Elite Academy Security Company”, szkolił strażników, personel ochrony, jednostki kontroli granicznej, a także oddział ochrony bezpieczeństwa kolei. Ostatnio Guy Bilya zatrudniony był w jednostce rządowej (ministerstwo obrony) , planując i wykonując ukryte misje  W ramach obowiązków służbowych, wyspecjalizował się w wielu dziedzinach, w tym operacyjnego prowadzeniu samochodu czy wykonywania zadań pod przykrywką dla celów gromadzenia danych wywiadowczych i zwalczania wrogich sił.

Cena :
70. zł -studenci IKMF
100 zł osoby z poza IKMF
Służby mundurowe-bezpłatnie

Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na seminarium lub wykluczenia Uczestnika z udziału w seminarium w przypadku, gdy działania Uczestnika naruszają porządek publiczny, negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub w inny sposob wyrządzają lub mogą wyrządzić mu szkodę. Wykluczenie Uczestnika z jego winy nie wpływa na prawa Organizatora, w szczegolnosci nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia Opłaty za Bilet.