Historia

Start > Historia
1910

Jak to wszystko się zaczęło?

Twórcą systemu był Imi Lichtenfeld, znany też jako Imi Sade Or (urodzony w 1910 roku w Budapeszcie). Lata młodości spędził w Bratysławie. Jako sportowiec debiutował w klubie „Herkules”, założonym przez jego ojca. Uprawiał różne dyscypliny sportu: został mistrzem Słowacji w zapasach, boksie oraz gimnastyce, znał też jiu-jitsu i podobno był znanym tancerzem. W latach 30. XX wieku stanął w obliczu realnego zagrożenia ze strony faszystowskich bojówek. Ze względu na swoje umiejętności stał się liderem młodych Żydów, którzy starali się przeciwstawić narastającej fali agresji. W czasach okupacji faszystowskiej zorganizował grupę samoobrony, która strzegła żydowskiej dzielnicy. Dzięki wielu walkom stoczonym z silnymi przeciwnikami, często uzbrojonymi w pałki i noże, zdobył doświadczenie umożliwiające po wielu latach na skonstruowanie własnej odmiany systemu walki wręcz. Oparł się na założeniu, że w walce z silniejszym, często lepiej wyszkolonym przeciwnikiem, głównym atutem jest skuteczność ataku. W 1940 roku, w obawie przed gestapo, Imi Lichtenfeld uciekł do Palestyny.

Historia Krav Magi jest ściśle powiązana ze zmianami ustrojowymi Izraela i potrzebami izraelskich sił militarnych związanych z ochroną kraju w jednej z dwóch najbardziej zagrożonych stref na świecie. We wczesnych latach czterdziestych podziemne izraelskie organizacje wyzwoleńcze walczyły o niepodległość państwa Izrael. Do takich grup należała utworzona w 1919 roku organizacja Hagana (po hebrajsku „obrona”).

1941

Pierwsza
jednostka

14 maja 1941 roku Brytyjczycy uformowali pierwszą jednostkę Izraelskich Sił Specjalnych znaną jako Palmach (lub Pal’mach, skrót od plugot machatz = „pluton uderzeniowy”). Jednostka ta ćwiczyła pod brytyjskim nadzorem i miała posiadać ok. 1000 bojowników, lecz Hagana przekroczyła to ograniczenie i wyćwiczyła ok. 3000 ludzi, aby uczynić z niej zalążek przyszłej armii Izraela. Trening komandosów z Palmach nosił nazwę kapap („walka wręcz”, skrót od kraw panim l’panim = „walka twarz w twarz”). Kapap nie był jednolitym systemem, lecz programem szkolenia obejmującym rygorystyczne ćwiczenia fizyczne, strzelanie, posługiwanie się materiałami wybuchowymi, radiokomunikację, umiejętność przetrwania w trudnych warunkach, pierwszą pomoc i znajomość języków wroga. Trening walki wręcz był kombinacją zachodnich systemów walki, takich jak boks, zapasy, walka nożem i pałką, nauczane w brytyjskiej armii. Nie było wówczas specjalnego określenia na samą walkę wręcz.

1942

Doskonalenie
technik

W 1942 roku Imi został zrekrutowany przez Isaaca Sadeha, oficera dowodzącego Hagana, gdzie doskonalił swoje umiejętności samoobrony. Dwa lata później zaczął trenować i uczyć kapap jednostki specjalne Hagana, Palmach i Palyam. Japońskie jiu-jitsu i judo były pierwszymi wschodnimi sztukami walki wprowadzonymi do Sił Obronnych Izraela (hebr. Cwa Hagana l-Israel) przez instruktorów kapap: Moni Aizika i Imiego Lichtenfelda. Podczas tego okresu posiadanie broni palnej przez cywilów było nielegalne i w związku z tym ukrywano ją przed Brytyjczykami.

1948

Powstanie Sił
Obronnych Izraela

W 1948 roku, gdy powstało państwo Izrael i zostały utworzone Siły Obronne Izraela, Imi został Naczelnym Instruktorem Rozwoju Fizycznego i Walki Wręcz w Narodowej Szkole Walki (IDF School of Combat Fitness). Służył w SOI przez około 20 lat, podczas których rozwijał i szlifował swoje metody samoobronny i walki wręcz. Jego zadaniem było nadzorowanie, by oddziały wojskowe SOI były perfekcyjnie wyszkolone w walce wręcz.

W SOI siły specjalne miały monopol na trening sztuk walki i w latach 70. XX wieku kapap stał się znany jako lochama zehira („walka w małej skali”). Oprócz walki wręcz system obejmował różne umiejętności bojowe. Regularne siły Izraela wciąż jednak potrzebowały jakiegoś systemu walki wręcz. Dlatego też znani instruktorzy sił specjalnych: Dennis Hanover i Chaim Peer wraz z Lichtenfeldem położyli fundamenty pod to, co dzisiaj nazywamy Krav Magą.

1972

Krav Maga
jako system

Ze względu na swoją skuteczność system był początkowo używany na całym świecie przez służby mundurowe (wojsko, jednostki specjalne, policja). Po pewnym czasie został zaadaptowany do wersji cywilnej. W roku 1972 w Wingate Institute of Sport and Physical Education w Netanya odbył się pierwszy kurs cywilny dla instruktorów. W latach 70. i 80. XX wieku walka wręcz została wprowadzona do cywilnego sektora przez Imiego Lichtenfelda. Powstały dwa ośrodki – w Tel Awiwie oraz w Natanja.

Imi wraz ze swymi uczniami pracował nad kształtowaniem się Krav Magi jako kompletnego systemu. Wraz z odkrywaniem nowych problemów Lichtenfield z pomocą innych instruktorów szukał ciągłych rozwiązań i ulepszeń. Kluczem miała być prostota i efektywność – spośród wielu rozległych możliwości o podobnej skuteczności wybierano jedynie najprostsze rozwiązania. Na przykład, w latach 80. XX wieku francuski imigrant wyznania mojżeszowego, André Zeitun, wprowadził do szkolenia wojskowego boks tajski, przez co wpłynął na kopnięcia używane dziś w systemie. W 1964 roku Imi wycofał się z IDF i kontynuował naukę Krav Magi dla osób cywilnych, jak i dla służb mundurowych.

Kiedy nauczanie Krav Magi zaczęło rozprzestrzeniać się poza granicami Izraela, powstała potrzeba stworzenia organizacji międzynarodowej. Imi zainicjował stworzenie nowej międzynarodowej federacji przy wsparciu swoich najwierniejszych uczniów i szanowanych instruktorów, wśród których jest obecny przewodniczący IKMF – Avi Moyal. Po utworzeniu IKMF Imi zatwierdził wszystkie dyplomy, stopnie i poziomy, a także nowy program nauczania – zarówno w czasie powstawania IKMF, jak również po zmianach dokonanych w 1997 roku.

1996

Współcześnie

Od 1996 roku IKMF jest największą i najbardziej cenioną federacją KM na całym świecie.Swoją siedzibę ma w Izraelu, a oddziały m.in. w Australii, Ameryce Północnej, południowo-wschodniej Azji, na Dalekim Wschodzie oraz w większości krajów Europy. Ogólna struktura organizacji w danym kraju jest taka sama, na jej czele stoi dyrektor (w Polsce Zbigniew Kotowski), odpowiedzialny za rozwój zarówno systemu KM i lokalnych oddziałów we wspomnianym kraju. IKMF prowadzi wszystkie rodzaje szkoleń, takie jak: osób cywilnych i wojskowych, funkcjonariuszy organów ścigania, instruktorów Krav Magi, personelu wojskowego, dzieci, pracowników ochrony osobistej i obiektów.

Imi Lichtenfeld zmarł 8 stycznia 1998 roku w wieku 88 lat.